Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley Quận 7

By admin,
04:53:38 20/10/2021

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley để cho quý khách có cái nhìn khái quát hơn về các căn hộ tại khu vực Green Valley
Có 4 Blocks: A, B, C, D mỗi 1 căn hộ có chổ để xe ô tô và 2 xe máy

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley để cho quý khách có cái nhìn khái quát hơn về các căn hộ tại khu vực Green Valley

Có 4 Blocks: A, B, C, D mỗi 1 căn hộ có chổ để xe ô tô và 2 xe máy

Tầng hầm
Tầng trêt
các thông số tầng trệt
Tầng 3
Mặt bằng và thông số tầng 4
Mặt bằng và thông số tầng 5
Mặt bằng và thông số tầng 6
Mặt bằng và thông số tầng 7
Mặt bằng và thông số tầng 8
Mặt bằng và thông số tầng 9
Mặt bằng và thông số tầng 10
Mặt bằng và thông số tầng 11
Mặt bằng và thông số tầng 12
Mặt bằng và thông số tầng 12 A
Mặt bằng và thông số tầng 14
Mặt bằng và thông số tầng 15
Mặt bằng và thông số tầng 16
Mặt bằng và thông số tầng 17
Mặt bằng và thông số tầng 18
Mặt bằng và thông số tầng 19
Mặt bằng và thông số tầng 20
Mặt bằng và thông số tầng 21
Mặt bằng và thông số tầng 22
Mặt bằng và thông số tầng 23
Mặt bằng và thông số tầng 24
Mặt bằng và thông số tầng 25
Mặt bằng và thông số tầng 26

Tầng 27

CÁC KIỂU CĂN HỘ GREEN VALLEY

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu B
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu A
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu C
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu D
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu E
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu F
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu G
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu H
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu I
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu J
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu K
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu L
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu M
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu N
Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu O