Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley Quận 7

By admin,
04:53:38 20/10/2021

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley để cho quý khách có cái nhìn khái quát hơn về các căn hộ tại khu vực Green Valley
Có 4 Blocks: A, B, C, D mỗi 1 căn hộ có chổ để xe ô tô và 2 xe máy

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley để cho quý khách có cái nhìn khái quát hơn về các căn hộ tại khu vực Green Valley

Có 4 Blocks: A, B, C, D mỗi 1 căn hộ có chổ để xe ô tô và 2 xe máy

Tầng hầm

Tầng trêt

các thông số tầng trệt

Tầng 3

Mặt bằng và thông số tầng 4

Mặt bằng và thông số tầng 5

Mặt bằng và thông số tầng 6

Mặt bằng và thông số tầng 7

Mặt bằng và thông số tầng 8

Mặt bằng và thông số tầng 9

Mặt bằng và thông số tầng 10

Mặt bằng và thông số tầng 11

Mặt bằng và thông số tầng 12

Mặt bằng và thông số tầng 12 A

Mặt bằng và thông số tầng 14

Mặt bằng và thông số tầng 15

Mặt bằng và thông số tầng 16

Mặt bằng và thông số tầng 17

Mặt bằng và thông số tầng 18

Mặt bằng và thông số tầng 19

Mặt bằng và thông số tầng 20

Mặt bằng và thông số tầng 21

Mặt bằng và thông số tầng 22

Mặt bằng và thông số tầng 23

Mặt bằng và thông số tầng 24

Mặt bằng và thông số tầng 25

Mặt bằng và thông số tầng 26

Tầng 27

CÁC KIỂU CĂN HỘ GREEN VALLEY

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu B

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu A

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu C

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu D

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu E

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu F

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu G

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu H

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu I

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu J

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu K

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu L

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu M

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu N

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Green Valley kiểu O